De stichting heeft als doel hulp te bieden aan mensen in Afrika met name in Gambia, om het (geestelijk) welzijn, de gezondheidszorg, zelfredzaamheid en leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren.

Met onze projecten willen we het 

volgende bereiken:

- Het evangelie delen

- Gezondheidszorg verbeteren

- Werkgelegenheid creëren

- Educatie bevorderen

- Voorzien in eerste levensbehoeftes

- Zelfredzaamheid bevorderen

Het primaire doel is dus niet het beschikbaar stellen van geld aan de Gambiaanse bevolking, maar het opstarten van projecten die hen in staat stellen zelf te kunnen voorzien in hun levensbehoeften.

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken zijn we afhankelijk van donaties spreekt ons project of stichting u aan en dan kunt u ons helpen door een donatie over te maken naar 

NL07 RABO 0321 9660 15. 

Gezondheidszorg

Werkgelegenheid

Educatie

Evangelisatie


Project Elim

Project Elim

 In 2020 zijn we gestart met het kopen van een stuk grond waar we als stichting het Elim project op willen beginnen.

Met het Elim project hopen we als stichting vele mensen in de omgeving van het project te kunnen bereiken door christelijke activiteiten te gaan organiseren. Gambia is een land waar ruim 90% van de bevolking moslim is. Met name in de omgeving van het project lopen veel mensen tegen de problemen aan van verslaving, zwarte magie maar ook zien we enorm veel jongeren die geen hoop hebben voor de toekomst en alleen Europa als enige oplossing zien.  Als stichting vinden we het heel belangrijk om het evangelie te delen met de mensen in de omgeving en samen met de jongeren op zoek te gaan naar hun doel in het leven en hun kwaliteiten te ontdekken. 


Naast dit evangelisatie project willen we mensen gaan helpen die door een burn-out, depressie of door andere omstandigheden zijn vast gelopen in hun dagelijkse leven. Daarnaast willen we er ook graag zijn voor mensen die rust zoeken en meer tijd met God willen door brengen. Zeker wanneer dit thuis lastig te realiseren is door de drukte van het dagelijkse leven en alle wereldse dingen om ons heen. Door met elkaar de dag te beginnen/af te sluiten en gezamenlijk (christelijke)activiteiten te doen hopen we mensen te kunnen helpen te groeien in geloof.


Elim betekend ‘(grote) bomen’ en verwijst naar een oase met zeventig palmbomen en 12 waterbronnen, die Mozes en het volk tegenkwamen toen ze de uittocht uit Egypte begonnen waren. Elim was een voor de Israëlieten een rustpunt en oase in de woestijn toen ze vanuit Mara kwamen. We hopen en bidden dat God deze plek in Gambia tot zegen zal gebruiken en dat veel mensen er rust en liefde kunnen vinden en God mogen ervaren als hun Heelmeester.