De stichting heeft als doel hulp te bieden aan mensen in Afrika met name in Gambia, om het welzijn, de gezondheidszorg, zelfredzaamheid en leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren.

Met onze projecten willen we het 

volgende bereiken:

- Gezondheidszorg verbeteren

- Werkgelegenheid creƫren

- Mogelijkheden tot goede educatie

- Voorzien in eerste levensbehoeftes

- Zelfredzaamheid bevorderen

Het primaire doel is dus niet het beschikbaar stellen van geld aan de Gambiaanse bevolking, maar het opstarten van projecten die hen in staat stellen zelf te kunnen voorzien in hun levensbehoeften.

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken zijn we afhankelijk van donaties spreekt ons project of stichting u aan en dan kunt u ons helpen door een donatie over te maken naar NL07 RABO 0321 9660 15. 

Gezondheidszorg

Werkgelegenheid

Educatie

Evangelisatie

Care Foundation

the Gambia

Onze overige projecten