Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Marijn met evangelist Arnest

toen en nu

Evangelisatie

Gambia is een land waarvan meer dan 90% van de mensen islamitisch zijn en een klein percentage christelijk is. In de grote steden zijn er een aantal kerken met een grote verscheidenheid. (rooms-katholiek, evangelisch, luthers en baptisten) Ondanks dat vele mensen in een God geloven die hemel en aarde geschapen heeft, vereren veel mensen dingen uit de natuur zoals bomen (animisten) en zijn er vele heidense gebruiken waar ze veel geloof aan hechten. 

Stichting Ga voor Gambia helpt kleine kerken en geïnteresseerden aan Bijbels, christelijke boeken en evangelisatiemateriaal welke in Gambia soms moeilijk te verkrijgen zijn of voor vele mensen onbetaalbaar zijn. 

Daarbij ondersteunt de stichting evangelisten en voorgangers op een aantal plekken in het land bij de bouw van de kerk. In mei en september hebben we een baptistenkerk in Serrekunda kunnen ondersteunen door het dak van het gebouw te bekostigen zodat in de regentijd de diensten kunnen doorgaan. Tevens hebben we aan de evangelist van de gemeente de ingesproken bijbel op mp3-speler (met de daarbij behorende boeken in zes Gambiaanse streektalen oa. Mandinka, Wolof) kunnen geven voor het gebruik onder analfabeten. Vele mensen in het binnenland hebben geen (goede) scholing gekregen en kunnen geen Engels spreken, lezen of schrijven.

Dit materiaal is tevens uitgedeeld aan geïnteresseerde jongeren en volwassenen die in verschillende gebieden in het land wonen. Op een aantal scholen hebben we Bijbelse kinderboekjes uitgedeeld en proberen we Gods liefde te laten schijnen en christelijke waarden en normen te laten zien onder kinderen en in ontmoetingen met de Gambianen. 

Bidt u mee voor de verspreiding van het Evangelie in Gambia? Er zijn vele jongeren en ouderen die verlangen naar Gods liefde en waarheid! Ismaël (20 jaar) vroeg om een Bijbel, omdat hij besefte dat dat de Waarheid is waar hij naar op zoek was! Helpt u mee om jongeren zoals Ismaël kennis te laten maken met de beloofde Messias, Jezus? In de onbereikte gebieden in de Casamance (Senegal) werkt evangelist George om Gods Woord te brengen. Hij ervaart een sterke honger naar redding en vergeving onder de mensen die daar wonen. Bidt u voor hem dat hij vrijmoedig en met wijsheid zijn werk mag doen?

0